skip to Main Content

Welkom bij de stichting Johan Wesemann Fonds

De stichting Johan Wesemann Fonds steunt maatschappelijke projecten die gericht zijn op het bevorderen van emancipatie en gelijkwaardigheid van mensen met een handicap. De stichting richt zich met name op projecten in ontwikkelingslanden die kansen creëren op werk en inkomen, en bijdragen aan het verspreiden van positieve bewustwording.

SPAT Project

Het Johan Wesemann Fonds is de maatschappelijke partner van het SPAT project, een sportproject gericht op het opleiden van mensen met een handicap tot professionele sportinstructeur. Het project wordt momenteel uitgevoerd in Ethiopië en Kenia in samenwerking met lokale en internationale organisaties.

1
IMG_2688

Ethiopia Deaf Experience

Een project gericht op het creëren van positieve bewustwording over doofheid in Ethiopië, onder meer via drama en theater. Het project omvat onder meer workshops aan horenden die in het teken staan van gebarentaal en Dovencultuur, en er wordt geprobeerd kansen te creëren op werk en inkomen voor doven en slechthorenden.  

Ondernemers

Wij steunen ondernemers met een handicap bij het opzetten van een eigen bedrijf. Vaak is de lokale arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk voor deze doelgroep en biedt ondernemerschap een uitkomst. Wij richten ons momenteel op ondernemers in Ethiopië en Kenia, maar het is onze ambitie om op termijn ons bereik te vergroten en in meer landen ondernemers ondernemers met een handicap te steunen.  

Media training 2

Johan Wesemann

Het fonds is opgericht door en vernoemd naar dhr Johan Wesemann, een bekende voorvechter van emancipatie van gehandicapten in het algemeen, en Doven en slechthorenden in het bijzonder. Hij heeft verschillende bestuursfuncties bekleed en de laatste jaren van zijn carrière heeft hij zich vooral toegelegd op internationale ontwikkelingssamenwerking. Johan is inmiddels al jaren gepensioneerd, maar via deze stichting wil hij zijn kennis, ervaring, en netwerk aanwenden ten gunste van mensen met een handicap over de hele wereld. 

Doneren kan hier

Via deze website kan je doneren aan de stichting. Je kan een specifiek project steunen, of een algemene donatie doen. Wij zorgen dan dat het terecht komt waar dit het meest nodig is. 

Back To Top