skip to Main Content

Oprichter

Het fonds is opgericht door en vernoemd naar dhr Johan Wesemann, een bekende voorvechter van emancipatie en gelijkwaardigheid van doven en slechthorenden in het bijzonder, en voor gehandicapten in het algemeen. 

Johan is medeoprichter van de Stichting Nederlandse Dovenraad (de voorloper van Dovenschap), de eerste directeur van de EUD (European Union of the Deaf), voormalig bestuurslid van de World Federation of the Deaf, en hij is voorzitter geweest van het European Disability Forum (de overkoepelende organisatie voor alle Europese landelijke gehandicapten organisaties). De laatste jaren van zijn actieve carrière heeft Johan zich vooral toegelegd op ontwikkelingssamenwerking voor en door doven in onder meer Afrika. Hij heeft projecten uitgevoerd in Uganda, Rwanda,Tanzania, Kenia, en Zuid-Sudan onder meer in opdracht van Kentalis International, VSO, en Light for The World. Vandaag de dag is hij een bekende expert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking voor en door Doven. In 1999 ontving Johan de Koninklijke onderscheiding ‘officier in de orde van Oranje Nassau’, en in 2011 werd de Johan Wesemann Prijs ingesteld door de Koninklijke Kentalis, zijn voormalige werkgever. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan individuen die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen om de positie van doven en slechthorenden in Nederland te verbeteren. 

Inmiddels is Johan Wesemann gepensioneerd en bestaat zijn ambitie vooral uit het delen van zijn kennis en netwerk met de jongere generatie en het creëren van kansen voor de meest achtergestelden in de samenleving, met name in Afrika. Om deze reden heeft hij het initiatief genomen om de stichting op te richten.

Johan is doof geboren en getrouwd met Christina, ook doof geboren. Samen hebben ze drie (horende) kinderen. Momenteel woont hij met zijn vrouw in Den Haag.

Johan Wesemann in 2021 (foto: Reformatorisch Dagblad)

Johan Wesemann op werkbezoek in Zuid-Sudan

Het bestuur en jaarverslagen

Het Johan Wesemann Fonds kent een eigen bestuur en opereert onafhankelijk van alle uitvoerende partners. Het bestuur zorgt ervoor dat de projecten die worden gesteund aansluiten bij de doelstellingen van de stichting, en dat het geld op een correcte manier wordt besteed. De bestuursleden werken onbezoldigd (zij krijgen geen salaris) en elk jaar wordt een verslag uitgebracht waarin alle activiteiten worden omschreven, met een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

Biografie Johan Wesemann

In het najaar van 2020 is er een biografie verschenen over Johan Wesemann. De biografie is geschreven door Peter van Veen, die eerder het veelgeprezen boek ‘verhaal halen bij doven’ heeft uitgebracht. De biografie heet ‘Branieschopper in een stille wereld’ en verhaalt zowel over het leven van Johan en de ontwikkeling van Dovengemeenschap. Johan’s leven loopt in grote lijnen paralel met belangrijke en historische ontwikkelingen in de dovengemeenschap. Beginnende in de  jaren ’50 en ‘60 waarin er nauwelijks voorzieningen waren voor doven en de doveninstituten het leven van doven beheersten, van de wieg tot het graf. En daarna de jaren ’70 en ’80 die in het teken stonden van de emancipatiestrijd van doven, om los te komen van de verstikkende invloed van de door horenden geleidde doveninstituten, en de drang naar meer zelfbeschikking. Tot de jaren ’90 en 2000, waarin doven definitief hun eigen positie hebben veroverd met toegang tot voorzieningen en een internationalisering van de Dovenbeweging. Johan heeft het allemaal meegemaakt en daar een belangrijke rol in vervuld. De biografie verhaalt op een boeiende en toegankelijke manier over deze fascinerende geschiedenis.

Zowel de boeken ‘verhaal halen bij doven’ en de biografie ‘branieschopper in een stille wereld’ zijn via ons te bestellen. De opbrengst gaat volledig naar het Johan Wesemann Fonds.

Interview met Johan Wesemann over zijn biografie:

De biografie van Johan Wesemann is te bestellen via onze website voor € 25 excl. verzendkosten. De volledige opbrengst gaat naar de stichting. Neem contact op met ons om het boek te bestellen. 

Het bestuur

Het bestuur van het Johan Wesemann Fonds beoordeelt aanvragen, monitort de voortgang van de projecten, en draagt zorg voor de financiële verantwoording. Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb jij affiniteit met emancipatie van mensen met een handicap, ben jij internationaal georiënteerd, en heb je zin in een uitdagende bestuursfunctie? neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Johan Wesemann - Voorzitter

Dhr Johan Wesemann is oprichter van de stichting en momenteel is hij ook de voorzitter. Johan heeft een lange carrière achter de rug in verschillende bestuursfuncties in de dovenwereld. De laatste jaren van zijn carrière heeft hij zich vooral toegelegd op ontwikkelingssamenwerking met doven. Hij bekleedt nu de rol van voorzitter van de stichting die zijn naam draagt.

Elvira Veldman - Penningmeester

Elvira heeft verschillende functies bekleed in de non-profitsector en in het bedrijfsleven. Haar brede ervaring met zowel maatschappelijke vraagstukken en werken in een commerciële omgeving komt goed van pas in haar rol als penningmeester voor de stichting. Elvira is woonachtig in Zeist, ze is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Lieke van Schooten

Lieke is een jonge dove vrouw uit Amsterdam en heeft veel reiservaring. Zij is hoog opgeleid en werkt momenteel voor de belastingdienst. Zij heeft veel affiniteit met ontwikkelingssamenwerking en opkomen voor kwetsbare doelgroepen, daarom heeft ze aangeboden om actief verantwoordelijkheid te dragen voor de stichting.

Doneren kan hier

Wij financieren uitsluitend uitvoeringskosten van projecten. Wij werken niet met dure bemiddelaars of consultants. Wij zorgen ervoor dat het geld terecht komt waar het echt nodig is.

Back To Top