skip to Main Content

Vaak is het voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden moeilijk om een baan te vinden. In veel landen heersen er negatieve ideeën over het hebben van een handicap. Men denkt vaak dat je ‘vervloekt’ bent als je een handicap hebt. Of men verwart bijvoorbeeld doofheid met een verstandelijke beperking. Er is veel misinformatie en onwetendheid over het hebben van een handicap, en dat zorgt voor veel barrières om de arbeidsmarkt te betreden.

Niet zelden is  ondernemerschap de enige oplossing. Alleen door een eigen bedrijf te beginnen kan men ontsnappen aan de negatieve beeldvorming en voorzien in hun eigen levensonderhoud. Het kan gaan om iets heel kleins, zoals schoenen poetsen aan de straatkant, of het wassen van auto’s. Maar het kan ook gaan om grotere initiatieven. Wij kennen zeer succesvolle ondernemers met een handicap die grote bedrijven hebben opgericht en vele tientallen mensen in dienst hebben. Dit zijn inspirerende voorbeelden en vaak zijn zij ook rolmodellen voor andere mensen met een handicap, en voor de hele samenleving.

Het is onze ambitie om talentvolle ondernemers met een handicap in ontwikkelingslanden actief te steunen. Wij willen hen voorzien van financiële middelen om hun bedrijf uit te bouwen, en we bieden inhoudelijke begeleiding verzorgd door lokale en internationale experts. Hoe meer succesvolle ondernemers met een handicap er zijn, hoe meer banen voor deze doelgroep gecreëerd kunnen worden, en hoe meer negatieve beeldvorming kan worden tegen gegaan.

Momenteel is onze partner The Long Trail actief in Ethiopië en Kenia waar zij in samenwerking met lokale organisaties ondernemersnetwerken aan het opzetten zijn. Wij zijn in gesprek met potentiële partners die de ondernemers kunnen begeleiden, en we zijn fondsen aan het werven om te kunnen helpen met financiële middelen. Wij zullen binnenkort meer over onze deze plannen bekend maken.

Lees verder: Partners

Doneren kan hier

Vaak is ondernemerschap de enige manier voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden om inkomen te genereren. Help mee om een fonds aan te leggen waarmee wij mensen met een handicap die veelbelovende plannen hebben kunnen ondersteunen. Wij bieden niet alleen sociale leningen, maar bieden ook coaching en begeleiding.

Back To Top