skip to Main Content

SPAT staat voor Sport and Physical Activity Trainer en is gericht op het opleiden van mensen met een handicap tot sport- en spelinstructeur, en hen vervolgens begeleiden naar banen in relevante sectoren. Het doel hiervan is om door middel van sport en bewegen bij te dragen aan de emancipatie van mensen met een handicap.

Het SPAT project werd in 2009 geïntroduceerd in Ethiopië en wordt tot op heden daar uitgevoerd door de lokale stichting Dires for Development. Tot 2016 kwam de financiering van de stichting Respo International uit Zwolle. Maar in de jaren daarna kwamen verschillende subsidies ten einde en hield Respo op te bestaan. In 2018 heeft de sociale onderneming The Long Trail de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en de financiering op zich genomen. Zij hebben ons verzocht om samen te werken en de fondsen voor dit project te beheren. We ontvangen de donaties en maken met The Long Trail afspraken over de uitvoering. We zien erop toe dat de gedoneerde gelden goed besteed worden en dat het project volgens afspraak wordt uitgevoerd.

Het SPAT project bestaat in 2021 twaalf jaar. Het heeft een grote impact gehad op de levens van mensen met een handicap in Ethiopië. Tientallen mensen met een handicap zijn opgeleid als sportleraar en er zijn banen gecreëerd voor hen. In de loop der jaren heeft een hele generatie van kinderen met een handicap kunnen opgroeien mét sport en bewegen, iets dat allerminst vanzelfsprekend was in Ethiopië. In 2019 is het project ook geïntroduceerd in Kenia waar het zich richt op doven en slechthorenden.

Wij zijn trots dat we dit project kunnen steunen, en de komende jaren zullen wij helpen bij het werven van fondsen en vinden van nieuwe partners die dit project verder kunnen ontwikkelen.

Doneren kan hier

Al onze projecten worden voor een deel gefinancierd door inkomsten die lokaal worden gegenereerd. Zo worden de projecten op een duurzame manier ontwikkeld en ontstaat er een gelijkwaardige relatie met de lokale partners.

Back To Top