skip to Main Content

The Ethiopia Deaf Experience is een initiatief van een groep dove jong-volwassenen uit Ethiopië die zich willen inzetten om positieve bewustwording over doofheid te verspreiden in hun land, en om kansen te creëren op werk en inkomen. Het betreft een groep van 12 mensen met verschillende talenten. Een aantal van hen zijn uitzonderlijk getalenteerd in dans en drama. Zij geven onder meer workshops aan horenden die in het teken staan van doofheid, Dovencultuur en gebarentaal. Via allerlei leuke opdrachten leren de deelnemers om te communiceren zonder hun stem te gebruiken, en ze maken kennis met doofheid en de leefwereld van dove mensen. Het zijn hele leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. En het is een krachtige manier om negatieve ideeën over doofheid die bestaan in de samenleving tegen te gaan.

Een andere activiteit van deze groep is het organiseren van rondleidingen in gebarentaal door heel Ethiopië. Zij richten zich op dove toeristen uit het buitenland, en op schoolreisjes voor dove kinderen in Ethiopië.

Het project werd in het verleden gefinancierd door Respo International vanuit een Europese subsidie (Erasmus Plus). De subsidie was echter tijdelijk en sinds een aantal jaar is er geen geld meer beschikbaar. Het project wordt momenteel volledig gefinancierd door de sociale onderneming The Long Trail. De laatste jaren lukte het hen om inkomsten te genereren met name door de workshops aan te bieden aan toeristen. Dit is door de Corona Pandemie helaas tot stilstand gekomen. Zij proberen nu de workshops te geven aan een lokale doelgroep in en rond Addis Ababa.

Er is een website gemaakt en we werken actief samen om dit mooie project te kunnen voortzetten en uit te kunnen breiden. De ambitie van deze groep is dat ieder kind in Ethiopië eens in hun leven een workshop volgt over doofheid en Dovencultuur. Dit kan de negatieve beeldvorming over doofheid in Ethiopië blijvend veranderen. Wij helpen graag mee om deze ambitie te realiseren!

Doneren kan hier

The Ethiopia Deaf Experience was voor Corona volledig zelfvoorzienend door inkomsten die werden gegenereerd vanuit toerisme. Dit is sinds het begin van de Corona Pandemie helemaal weggevallen. Help mee om het project door deze moeilijke tijd heen te komen, zodat het daarna weer zelfstandig verder kan.

Back To Top