skip to Main Content

Het Johan Wesemann Fonds werkt samen met de volgende partners:

The Long Trail

Een sociale onderneming gespecialiseerd in het begeleiden van maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden en ze zijn actief in de toerisme sector. Zij voeren in samenwerking met ons verschillende projecten uit waaronder het SPAT project, en the Ethiopia Deaf Experience. Wij beheren de donaties voor deze projecten en zien toe op een correcte besteding ervan. Zij verzorgen de uitvoering ter plekke en werken daarbij samen met lokale partners.

www.thelongtrail.travel

Stichting Vrienden van Effatha

De stichting vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie die projecten steunt met name gericht op doven en mensen met een communicatie beperking. Zij zijn de belangrijkste financiers van het SPAT project in Ethiopië.

www.vriendeneffatha.nl 

Stichtingen 't Groenland en Umoja

Twee stichtingen uit Dordrecht die gezamenlijk het Deaf Centre in Kwale (Kenia) hebben gerealiseerd. Wij zetten ons in om projecten te steunen die daar worden uitgevoerd waaronder het SPAT project en het steunen van dove ondernemers.

www.stichtingumoja.com

Doneren kan hier

Het SPAT project is afhankelijk van donaties en giften, help ons om het project voort te zetten

Back To Top